Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona bec01

CroALa, 2018-01-18+01:00.

Persona bec01

Beccari, Jacopo Bartolomeo 1682. Bologna 17xx_1_third 1766. Bologna Talijan Bologna kemičar

Posjedovao je Marulićevu Instit. (1593)

V. zapis u DBI