Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona basiliscod1e98

CroALa, 2018-11-19+01:00.

Persona basiliscod1e98

Basilisco, Lujo Karlo 1825

BASILISCO, Lujo Karlo, liječnik (rodom iz Rovinja). Medicinu je studirao u Padovi. Još kao student objavio je 1824. raspravu o bolestima optoka krvi. Doktorirao je 1825. disertacijom o vrstama pulsa. Bio je općinski liječnik u Rovinju, a zatim gradski fizik u Bakru. Osobito se bavio kirurgijom. DJELA: Le affezioni del sistema sanguigno (p. o. iz: Prospetto chimico dell’Universite di Padova). Padova 1824. — De praecipuis pulsum differentiis, experientia clinica deductis. Patavii 1825. LIT.: Mirko Dražen Grmek: Hrvatska medicinska bibliografija, I/1. Zagreb 1955. Vladimir Dugački (1983) HBL Vladimir Dugački (1983)

ID

Auctoritas VIAF: 305591084

Opera

Numero: 1

opusid21933026 De praecipuis pulsuum differentiis, experientia clinica deductis. Dissertatio inauguralis medica