Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona bartakovicd1e87

CroALa, 2018-10-19+02:00.

Persona bartakovicd1e87

Bartaković, Jožef 1748

BARTAKOVIĆ, Jožef (Bartakovics József, Bartakovits Josephus), pjesnik (Salakus kod Nitre, 19. III 1722 — Košice, 15. IV 1763). Rođen je u plemićkoj obitelji. U Nitri i Trnavi učio je humaniora. God. 1738. ušao je u Isusovački red i nakon studija na trnavskoj akademiji predavao u Győngyősu retoriku i poetiku, a u Košicama teologiju i crkveno pravo. Uz nastavnički rad, isticao se i kao propovjednik u mađarskim i slavenskim misijama. — Pisao je pjesme i drame na latinskom jeziku, koje su suvremenici, prema A. Horányiju, cijenili. DJELA: Metallurgicon, sive de cultura fodinarum auri et argenti. Tyrnaviae 1748. — Dramma elegans. Simon Machabacus. Tyrnaviae 1749. — Moyscs. Acta ab academicis almae... praemiis donaretur. Tyrnaviae 1749. LIT.: Alexius Horányi: Nova memoria Hungarorum et provincialium, 1. Pestini, typis Mathiae Trattner 1792. — Martin Meršić ml.: Znameniti i zaslužni gradišćanski Hrvati. Čakavski sabor 1972, 39. Stjepan Krpan (1983) HBL Stjepan Krpan (1983)

ID

Auctoritas VIAF: 305551361

Opera

Numero: 3

opusid21932391 Metallurgicon sive De cultura fodinarum auri et argenti carmen
opusid21932477 Moyses. Acta ab academicis almae ac celebris universitatis Soc. Jesu Tyrnaviensis, ...
opusid21932574 Simon Machabaeus