Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona bart01

CroALa, 2019-08-21+02:00.

Persona bart01

Bartučević, Jeronim Jeronim Bartučević Hieronimus Bertucius Atticus Dalmata Hieronymus Atticus Bertučević Brtučević Bertuzzi Hvar, 1500 Hortenzij Bartučević Bartuč Bartučević Ambrozij Bartučević 15xx_2_third Hvar, poslije 20. listopada 1557, a prije 18. veljače 1560 Hvar elegija Učitelj gramatike i ravnatelj gradske škole u Hvaru gradski sudac, službeni defensor komune i kontrolor komunalne blagajne

Bartučević, Jeronim, hrvatski humanist i pjesnik (Hvar, potkraj XV. st. – Hvar, oko 1560). Učitelj gramatike i ravnatelj gradske škole u Hvaru, gradski sudac, službeni defensor komune i kontrolor komunalne blagajne. Mislilo se da od njegova književnog rada ništa nije sačuvano, ali je 2001. D. Novaković pronašao dvije latinske elegije s ukupno stotinjak stihova, posvećene Karlu V. i M. Pelegrinoviću. Zna se da je bio vrlo učen i da je prijateljevao s hvarskim književnicima, osobito s P. Hektorovićem, koji mu je posvetio Ribanje i ribarsko prigovaranje. Spominje ga i V. Pribojević u govoru De origine successibusque Slavorum (1532). Nosio je humanistički nadimak Atik.

Hrvatska enciklopedija Supruga

Oženio se vlastelinkom Jeronimom de Barbis. HBL

Učitelj

Bio je u Hvaru učitelj gramatike i upravitelj gradske škole (rector scolarum). HBL

Sin

Hortenzij (Hvar, prije 4. 9. 1516 - Hvar, prije 5. 1. 1579); krsni kum mu je Hanibal Lucić; Hortenzij se oženio 1541. HBL

Sinovi

Hortenzij, Andrija, Petar: bio je, kao i otac, vitez zlatne ostruge, vjerojatno istovjetan sa slikarom (Piero Bertucio, u ugovorima 1545 i 1546). HBL

Pohvala

Tako Hanibal Lucić u poslanici Splićaninu Jeronimu Martinčiću (...) pri kraju spominje adresatova imenjaka i kuma Jeronima Bartučevića: I ja i tolikoj Bartučević prosi / Koji, znaš, kum je tvoj i ime tve nosi. (...) Njega ti iznosi slavan glas do zvizda / Umom kim ponosi tôko se i gizda. / On ti ga ne izda, il poje il piše, / Jak sokol od gnjizda neg lita to više, / A onda najliše kad uzdaje odvit / Tim kî se skupiše al na sud al na svit.

Spominje ga i V. Pribojević u govoru De origine successibusque Slavorum (1532). HBL U govoru O podrijetlu i zgodama Slavena, koji je održao 1525, a tiskao 1532, dominikanac Vinko Pribojević naziva ga jednostavno Hieronymus Atticus, držeći očito nepotrebnim da spominje i njegovo porodično ime; u Pribojevićevu prikazu Bartučević se pojavljuje kao prvi od četvorice slavnih hvarskih književnika koji su na životu, uz Hanibala Lucića, Petra Hektorovića i Mikšu Pelegrinovića. Novaković Hieronymus Atticus Hannibalque Lutius, Petrus Hectoreus, qui inter caetera eleganti metro Nasonem de remedio amoris in Illyricum idioma cum magna omnium admiratione transtulit uel minimum iota non ommittens, et Michael Peregrinus, hii quatuor Pharii Pribojević

Elegija

Ad Michaelem Peregrinum dicentem se in visione amicae felicem Hieronymus Bertucius Atticus Bartučević je čitao Pelegrinovićevu ljubavnu pjesmu.

Gradski sudac

Spominje se kao gradski sudac 1532. HBL

Elegija

Ad illustrissimum inclytumque imperatorem Carolum Hieronimus Bertucius Atticus Dalmata Pharius Poslije 1535?

Službeni branitelj

Zajedno s Hanibalom Lucićem službeni branitelj (defensor) hvarske komune i kontrolor komunalne blagajne. HBL

Službeni branitelj

Zajedno s Hanibalom Lucićem službeni branitelj (defensor) hvarske komune i kontrolor komunalne blagajne. HBL

Odbornik

Zajedno s Hanibalom Lucićem u odboru za podizanje ženskog samostana u Hvaru. HBL

Odbornik

Zajedno s Hanibalom Lucićem u odboru za podizanje ženskog samostana u Hvaru. HBL

Član odbora za prodaju žita

Jeronim i njegov sin Hortenzij Bartučević članovi su odbora za prodaju žita na Hvaru. HBL

Prijatelj

Utješna elegija povodom smrti supruge

neki Paskalićevi navodi otkrivaju ne samo duboko osobno poštovanje nego i to da visoka Bartučevićeva reputacija nije bila ograničena samo na uzak prijateljski krug. Atikova slava nemalo pridonosi ugledu ilirske zemlje (st. 2-3); on je rijetka čast za dalmatinski rod... njemu naša obala nema ravna (151; 154). U ovakvu kontekstu ne treba očekivati precizne bibliografske informacije, ali jedna je vijest u tom pogledu nedvosmislena: prema Paskaliću, sam se Bartučević u povodu ženine smrti oglasio tužbalicama (5). O sudbini tih pjesama za sada ne znamo ništa, pa se i o njihovu tradicijskom uporištu može samo nagađati.

Ludovik Paskalić, utješna latinska elegija Bartučeviću u povodu ženine smrti (prije 1551)
Ljetnikovac

Sagradio mali ljetnikovac u Lučišću, uvali zapadno od Staroga Grada, 1551. HBL

Prijatelj

prijateljevao s hvarskim književnicima, osobito s P. Hektorovićem

Vridni Hijeronime, pošten'je veliko, / Pohvaljeno ime, naša vela diko; 1-2

Koji sc. Bog ti dâ riči razborite dosti / Da se tim Hvar diči u veloj radosti, / Kî ti dâ taj razum i mudrost i smin'je / Da te zna svaki drum za svoje umin'je/ .../ I on te nastani još u rajskoj slavi, / Gdi su svi obrani kî su Bogu pravi; 51-54; 59-60

Kî mnokrat prištivam i s družbom i sâm ja / Pametju priživam sva tvoja pisan'ja / Kâ složi naredno, puna svake dike / I ljupko i medno, da jim ni prilike; 21-24

Petar Hektorović, Plemenitomu i vele počtovanom gospodinu <persName ref="bart01">Hijeronimu Bartučeviću</persName>, vlastelinu hvarskom, vitezu dostojnomu, rujan 1551.
Epigram

Hektorović epigramom odgovara na Bartučevićevo pismo, referira na svoj vrt: RESPONSUM PETRI HECTOREI AEPISTOLAE HIERONIMI BERTUCII, QUI AB EO SCIRE CUPIEBAT, QUA SIT AD SUPEROS ITER

Izvršitelj legata

Izvršitelj jednog legata oporuke Hanibala Lucića. HBL

Posveta

Da se Hektorovićeva gesta ne može svesti na golu kurtoaziju svjedoči i posveta Ribanja i ribarskoga prigovaranja, datirana 14. siječnja 1556, u kojoj ponovno, uz neznatne nijanse u oslovljavanju, čitamo upravo Bartučevićevo ime.

Ista knjiga završava hrvatskim pismom (i notnim zapisom) Mikši Pelegrinoviću (U Starom Hvaru na dvadeset dan miseca oktobra, sedmoga godišća od spasen'ja varhu tisuća pet sat i pedeset. = 20. 10. 1557)

Dušan Berić, »O hvarskim pjesnicima Jeronimu i Hortenziju Bartučeviću«, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor SANU, XXVI, 3-4, Beograd, 1960. HBL, Bartučević (Jo. Kić.) i Bartučević, Jeronim (R. Bo.) Darko Novaković, "Dvije nepoznate latinske elegije Jeronima Bartučevića", Vijenac 188, 17. svibnja 2001. Poezija

Opera

Numero: 2

bart-elegia-1535 Ad <persName ref="88598818">illustrissimum inclytumque imperatorem Carolum</persName> Hieronimus Bertucius Atticus Dalmata Pharius
bart-elegia-xxxx Ad Michaelem Peregrinum dicentem se in visione amicae felicem Hieronymus Bertucius Atticus