Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona baksajd1e68

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona baksajd1e68

Bakšaj, Stjepan 1806

Sudac Varaždinske županije u Varaždinu

BAKŠAJ (Baxai, Baxay), plemićka obitelj u Varaždinskoj županiji od XVI st. Prema I. Bojničiću, podrijetlom je iz srednjovjekovnog plemena Pribić u staroj Podgorskoj županiji. U XVI st. navedeni su članovi obitelji kao suvlasnici posjedâ u okolici Zaboka (uz ostale, dobra Križanče, 1533–1597. i Špičkovina, 1598–XIX st.). Na zasjedanju Hrvatskog sabora 1596. sudjelovao je subviceoomes Varaždinske županije Petar. Jedan Petar (umro prije 20. III 1662), naveden u saborskim spisima 1629–1660, bio je veliki plemićki sudac i podžupan (od 1649) iste županije. Njegov pečat s grbom obitelji, čuva se u Arhivu Hrvatske; uz prezime mu se ponekad navodi pridjevak »de Prikray«. Stjepan je bio podsudac (1806) i veliki plemićki sudac (1824) Varaždinske županije. Spjevao je prigodnice Carmen illustrissimo domino comiti Alexandro Erdődy de Monyórék... (Zagreb 1806) i Carmen illustrissimo domino comiti Georgio Erdődy de Monyórék ... (Varaždin 1824). Skender je 1851. bio donjozagorski kotarski sudac i odvjetnik. LIT.: Obitelj. — Ivan Bojničić: Der Adel von Kroatien und Slavonien. Nürnberg 1899. — Josip Adamček i Ivan Kampuš: Popisi i obračuni poreza u Hrvatskoj u XV i XVI stoljeću. Zagreb 1976. — Petar (XVI st.). — Ferdo Šišić: Hrvatski saborski spisi, 4. Zagreb 1917, 352. — Petar (XVII st.). — Isti: Hrvatski saborski spisi, 5. Zagreb 1918, 365. — Zaključci Hrvatskog sabora, 1. Zagreb 1958. — Skender. — Imenik Kraljevinah Hrvatske i Slavonske. (Drugi dio Obćeg koledara). Zagreb (1851) 221, 248. Tatjana Radauš (1983) HBL Tatjana Radauš (1983)

ID

Auctoritas VIAF: 305481490

Opera

Numero: 2

opusid21929432 Carmen ... Alexandro Erdody de Monyorokerek ... in memoriam festivae illius in supremum moderatorem i. comitatus Varasdinensis inaugurationis die 18-va Augusti 1806. peractae. Oblatum a Stephano Baxay
opusid21929529 Carmen ill. dno. comiti Georgio Erdody de Monyorokerek ... in memoriam festivi ipsius in civitatem Varasdinensem die 23. May 1824 ingressus ac susceptae per illum ... officii supremi comitis ... administrationis. Oblatum a Stephano Baxay