Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona badovinacd1e59

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona badovinacd1e59

Badovinac, Marko 1839

BADOVINAC, Marko, pjesnik (Badovinci kod Kašta, oko 1819 — ?, poslije 14. IX 1865). Sin Nikole, graničara, i Jelene, rođ. Rajnović, domaćice. Završio je graničarsku osnovnu školu u Donjim Badovincima, a od 1833. do 1839. polazio je kao pitomac grkokatoličkog sjemeništa, klasičnu gimnaziju u Zagrebu. God. 1845. je činovnik graničarskog upraviteijstva u ličkoj pješačkoj pukovniji u Gospiću. Zatim se spominje 1850. kao poručnik graničarskog upraviteljstva u Bruvnu, 1858. kao natporučnik u Gospiću, a 1865. kao kapetan. Javio se 1839. pjesmom Carmen Latino-illyricum ..., posvećenom svom profesoru Grguru Degoriciju. Pučku bajku (Dvije sestre) te pet lirskih ljubavnih pjesama (Govor listu, Stanak dragin, Molba na vilu, Čarobna sila, Vilinski kamen) objavio je u Danici horvatskoj, slavonskoj i dalmatinskoj (1843–1845). Upotrebljavao je pridjevak Žumberčanin, a nazivao se »Ilirom iz Horvatske Krajine«. U Gajevoj uredničkoj ostavštini je i Badovinčeva pjesma Što je bilo negda, ono nije sada. DJELO: Carmen Latino-illyricum spectabili ac clarissimo domino domino Gregorio Degoricia ... Zagreb 1839. LIT.: Milko Predović: Žumberački rod Badovinaca. Žumberački kalendar, 1967, 108–109. Milko Predović (1983) HBL Milko Predović (1983)

ID

Auctoritas VIAF: 305473862

Opera

Numero: 1

opusid21925293 Carmen Latino-Illyricum spect. ac clar. dno. Gregorio Degoricia ... professori, dum nominis diem recoleret. Oblatum a gratis discipulis per Marcum Badovinac