Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona babicd1e53

CroALa, 2018-10-18+02:00.

Persona babicd1e53

Babić, Vinko Marija Kotor, oko 1675 1706

BABIĆ, Vinko Marija, crkveni povjesničar (Kotor, oko 1675 — sredinom XVIII st.). Spominje se kao bakalaureus bogoslovlja. Više godina predavao je bogoslovlje na generalnomu dominikanskom učilištu u Zadru, a od 1716. do 1718. bio je provincijal Dominikanske dalmatinske provincije. — Bavio se prikupljanjem gradiva za povijest crkve i svoga Reda u Dalmaciji. Njegovo djelo Radii theologici ... sadrži pedeset kratkih životopisa hrvatskih dominikanaca. Ostavio je u rukopisu djelce Sulle Bocche di Cattaro concernenti il culto (Historijski arhiv JAZU) u kojem je sabrao zanimljive podatke o kotorskim dominikancima i njihovim samostanima. Napisao je također povijest kotorskih biskupa pod naslovom Catalogus antistitum Catharensium kojom su se poslužili D. Farlati i J. Coleti u 6. sv. djela Illyricum sacrum. DJELA: Radii theologici haereseo-antagonistici e thomistico dimanantes sole in Dominicano coelo super astra Dalmaticae Provinciae reflexi. Venetiis apud Dominicum Lovisani 1706. LIT.: Daniele Farlati i Giacomo Coteti: Illyricum sacrum, 6. Venetiis 1800, 441–442, 453. — Antonin Zaninović: Pogled na apostolsko-znanstveni rad dominikanaca u hrvatskim zemljama. Bogoslovska smotra, 8(1917) str. 281. Stjepan Krasić (1983) HBL Stjepan Krasić (1983)

ID

Auctoritas VIAF: 305550927

Opera

Numero: 1

opusid21924367 Radii theologici haereseo-antagonistici e Thomistico dimanantes solo in Dominicano caelo super am astra Dalmaticae provinciae reflexi