Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona asc01

CroALa, 2018-10-21+02:00.

Persona asc01

Asclepianus, Ioannes druga polovica 15. st. Talijanac pjesnik

autor spjeva Ariminea u kojem se slavi Roberto, vojvoda Riminija, zacijelo kondotijer Roberto Malatesta (umro (1482)

Marulić mu je posvetio epigram u kojem ga hvali kao pjesnika

LS 73