Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona and03

CroALa, 2018-10-20+02:00.

Persona and03

Andreis, Matej Mate Andrašević Trogiranin Matthaeus Andronicus Tragurinus oko 1480. Trogir 30. VII. 1502 Nema podataka. Trogir Padova Spominje u posvetnom pismu. Venecija? Knjižica izdana u Veneciji. plemić Poezija: epitalamij, posvetno pismo Proza: posvetno pismo Poezija Školovao se u Padovi, gdje je poslije bio profesorom građanskog prava na Sveučilištu

u Mlecima stekao naslov poeta laureatus (1502).

Autor je latinske prigodnice u heksametrima Epitalamij u čast svadbe Vladislava, kralja Panonije i Češke, i Anne de Candalle, prejasne kraljice (Epithalamium in nuptias Vladislai... Pannoniarum ac Boemiae regis et Annae Candaliae reginae serenissimae) s posvetnim pismom čanadskomu nadbiskupu Nikoli Csákyju. Epitalamij je trebao uveličati doček Anne de Foix, kneginje de Candalle, nevjeste ugarskoga kralja Vladislava II; objavljen je u Veneciji 30. VII. 1502., dan uoči njezina dolaska. Andreis slijedi tradiciju antičkoga epskoga narativnog svatovca, pripovijedajući mit u kojem Venera i Amor navode Vladislava i Anne da se zaljube jedno u drugo. Preuzima motive rimskih žanrovskih uzora Klaudijana, Stacija i Katula, te inzistira na učenim aluzijama. Pohvala vladara ima implicitnu političku intenciju, jer ohrabruje kraljev protuturski angažman. Pjesmu je u svojoj knjižnici imao i M. Marulić; pojedini izričaji Epitalamija odjekuju u Davidijadi.

ID

Auctoritas PND: 100012426
Auctoritas VIAF: 56950477

Opera

Numero: 0

andm-c01-xxxx