Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona amu01

CroALa, 2018-10-15+02:00.

Persona amu01

Amula, Francesco Amulio, Francesco Francesco da Mula ? Udine ? ? Talijan druga polovica 16. st. Udine bilježnik književnik prevoditelj

Pisao je stihove i prozu,

prevodio s grčkoga na latinski.

Posjedovao je Marulićeva djela.

Na latinskom napisao Marulićev životopis kao i jedan epigram njemu u čast, koji su zagubljeni

V. zapis u G. G. Liruti, Notizie delle vite ed opere..., str. 324-325