Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona ald01

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona ald01

Aldrovandi, Ulisse Aldovrandi, Ulisse 1522. Bologna 15xx_2_third 1605. Bologna Talijan Bologna prirodoslovac entomolog

tvorac jednog od prvih prirodoslovnih muzeja

tvorac izraza geologija

Njegove impozantne prirodoslovne zbirke velikim su dijelom objedinjene u Museo Aldrovandiano pri Sveučilištu u Bologni

U svojoj je knjižnici posjedovao Marulićeva djela Instit. (1574) i Quinqu. parab.(1517)

V. zapis u DBI.