Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona aigld1e9

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona aigld1e9

Aigl, Glicerij 1790

Aigl Glycer (a S. Georgio), kegy. r. gymnasiumi igazgató, szül. 1761-ben Sascsinban, Pozsonym.; alsóbb iskoláit Szent-Györgyön a piaristák gymnasiumában, a bölcseletet Pesten, ugyanazoknál végezvén, 1778-ban a rend tagjai közé lépett. Mint fölszentelt pap, előbb a grammatikai tantárgyakat, azután a humaniorokat tanította; végre a pesti piarista gymnasium igazgatója volt, 1830. aug 28-án bekövetkezett haláláig. Munkái: 1. An Herrn Jakob von Petheő, k. k. Oberaufseher der Nationalschulen im Ofner Bezirke. Zur Neujahrsfeyer. Pest, 1790. 2. Ad Rev. Dnum Philippum Wohlgemuth cathedr. eccles. Zagrabiensis canonicum. U. ott, 1790. 3. A tanulók számára imakönyvet is írt, mely 1798-ban jelent meg Pesten; a 2. bőv. és jav. kiadása u. ott 1790-ben. Horányi, Scriptores Piarum Scholarum. I. Tudom. Gyűjt. 1830. XII. 126. Petrik Bibliogr. Szinnyei Magyar írók

ID

Auctoritas VIAF: 305548300

Opera

Numero: 1

opusid21921666 Ad revmum. dnum. Philippum Wohlgemuth, cathedralis eccles. Zagrabiensis canonicum, Kalendis Januariis 1790