CroALa dramata: per locum

CroALa, 2021-10-28+02:00.

Functionis indiculus: /dramaloca2/3191648.

Notarum de dramatibus 687.

nomen croaladrama_db
documenta 1
de dato 2018-07-29T12:25:10.000Z

Dramata in Rijeka

Titulus Tempus Notae
TITULUS IGNORATUR 1629-06-24 Sveci Sveti Bernardin Sijenski Sveti Bernardin Sijenski Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Budiša 1986 Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1630 Sveci Sveti Servolo mučenik Sveti Servolo Italija Istra Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Fest 1901 Budiša 1986
TITULUS IGNORATUR 1638 Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci principisti isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1639 Pobožnosti Blažena Djevica Marija Kršćanska alegorija Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci Marijine kongregacije isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 169 Vanino 1987
Sancti Viti tyrocinium Novaštvo svetog Vida 1639-06-15 Sveci Sveti Vid Sveti Vid Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg i četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1642 Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1644 Hrvatska vladari i dužnosnici biskup Petar Mariani Hrvatska Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 194 Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1645 Sveci Sveti Ignacije Sveti Ignacije Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 205 Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1649-02 Sveci Sveti Aleksij Sveti Aleksij Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 205 Vanino 1987
Josephus in cisternam a fratribus demersus Josip od braće bačen u cisternu 1650 Stari zavjet Postanak Josip Josip Biblijska alegorija Božji grob u crkvi sv. Roka u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1650 Stari Zavjet Postanak Josipovo uzvišenje Josip Crkva sv. Roka u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
Sancti Viti martyrium Mučeništvo svetog Vida 1650 Sveci Sveti Vid Sveti Vid Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci svih razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
Nabuchodonosor in feram commutatus Nabukodonozor pretvoren u zvijer 1650-02 Stari Zavjet Daniel Nabukodonosor ponižen i izliječen Nabukodonosor II Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
Tragicus impoenitentis aulici Conradi Anglorum regis exitus Tragični svršetak okorjelog dvorjanika engleskog kralja Konrada 1676-02 Engleska Legende kralj Konrad Odgoj, obrazovanje i moral protiv nezdravog života Engleska Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci poetike isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci retorike isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci retorike i poetike isusovačke gimnazije u Rijeci Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
Nobilis Possevini ad Societatem vocatio Plemenito zvanje Possevina u Družbu Isusovu 1676-06-15 Isusovci Antonio Possevino Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg i četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Antonio Possevino je ostavio sve i 1559. stupio u Isusovački red. Vanino 206 Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
Contentio inter novam et veterem eloquentiam Raspra između novog i starog besjedništva 1682 Odgoj, obrazovanje i moral Moralna alegorija Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci retorike isusovačke gimnazije isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci poetike isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci retorike i poetike isusovačke gimnazije u Rijeci Krajem 17. stoljeća javlja se pitanje hoće li se govorništvo dalje razvijati slobodno ili će ostati vezano uz grčko-rimsku tradiciju. U ovoj alegorijskoj predstavi raspravu riješavaju Genij novog doba i Mudrost kompromisom, a na poziv svetog Besjedništva staro i novo besjedništvo odluče zajednički pobijediti zablude grešnog svijeta Vanino 213 Lis seu Contentio inter novam et veterem Eloquentiam ab arbitris Prudentia ac Genio huius saeculi per utriusque styli temperamentum composita; utraque iunctis dein viribus Coelestis Eloquentiae suasu ad impugnanda falsa mundi dogmata conspiranta FEST II, 104 Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
Rosillus adolescens Mladić Rosilo 1682 Odgoj, obrazovanje i moral Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Ovo je djelo moralne tematike protiv nezdravog života. Vanino 206 Rosillus adolescens, qui licentiose vivens et in omne scelus prolapsus infelici exitu vitam terminat. Vanino 206 Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
Obsidio urbis Viennensis a Turcis facta ejusque solatio triumphantibus de hoste christianitatis victricibus armis foederatis Oslobođenje Beča g. 1683. 1684 Suvremena povijest Oslobođenje Beča 1683. Sveto Rimsko Carstvo Austrija Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Ad calcar studiosae juventuti addendum data in theatrum obsidio urbis Viennensis a Turcis facta ejusque solatio triumphantibus de hoste christianitatis victricibus armis foederatis. Praemiata ea occasione fuit concertantium diligentia, munificentia perillustris D. Antonii Troer LAPA 1684, NBW - Cod. 12226, IV, p. 290 Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1685 Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
Fastus Ottomanicus augustissimo caesari Leopoldo supplex datus Leopold Kako je otomanski ponos poklekao pred carem Leopoldom 1689 Sveto Rimsko Carstvo vladari Leopold I. Sveto Rimsko Carstvo Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci ...producto die Jovis pingui Fastu Ottomanico supplici facto ante Leopoldum Augustissimum. Vanino 209, bilj. 27.) Fastus ottomanicus Augustissimo Caesari Leopoldo supplex datus... Auditoribus placuit a veritate, sed praecipuo Actorum gratia commendata, quorum complures Caesareis oculis digni a peritis Aestimatoribus dicebantur Fest, II. 101 Budiša 1986 Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1698 Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987 Ljubić 2004
TITULUS IGNORATUR 1698-07-31 Sveci Sveti Ignacije Sveti Ignacije Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg i četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Nepoznat je sadržaj ovog kratkog komada (dramation) o sv. Ignaciju Lojolskom. Vanino 205 Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
Sigericus infans Burgundiorum regis Sigismundi unigenitus fraude novercae a proprio genitore trucidatus Sigerik, nejaki jedinac burgundskog kralja Sigismunda, maćehinim spletkama ubijen od rođenog oca 1701-06 Europa vladari Sigerik Burgundski princ Sigismund Burgundija Francuska Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1701-06-25 Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1702 Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
Eugenius princeps Sabaudiae Eugen Savojski 1704 Magistar Ivan K. Mazzoleni Profesor trećeg i četvrtog razreda Europa Vladari Eugen Savojski Povijesna alegorija Sveto Rimsko Carstvo Austrija Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg i četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci 1701. godine Eugen Savojski prešao je Alpe poput drugog Hanibala. Vanino 209 Datus in scenam Hannibal in quo Caesarei Exercitus Archegistratus Eugenius princeps Sabaudiae, per impervios montes in Italiam militares copias inducens ingeniose repraesentabatur. Fest, II. 102.) Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1969
Ad veterem illam Romanorum legem, quae crimine parricidii obstrictos in flumen demergi jubebat Alegorija koja se naslanjala na rimski zakon da se ocoubojica baci u rijeku 1705 Rim običaji Povijesna alegorija Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Ova alegorija vezana je uz rimski zakon da se ocoubojica baci u rijeku; u Novom Zavjetu duša grijehom ubija Sina Božjega, ali se spašava kad ju Pravednost i Milosrđe urone u zdenac krvi Spasiteljeve. Vanino 212 ad veterem illam Romanorum legem, quae crimine parricidii obstrictos in flumen demergi jubebat, repraesentatum ibant in Nova lege salutis ream in filium Dei parricidii animam, a Justitia et Clementia demersam in fontem quem Salvatoris nostri cruor fecerat ebullire. LAPA 1705, ARSI – Austr. 162, f. 48r Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1705 Europa vladari Sveto Rimsko Carstvo Josip I. Sveto Rimsko Carstvo Povijesna alegorija Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci U ovoj alegoriji mladi car Josip I. na pozornicu dolazi u pratnji Ljubavi i Straha. Zatim se objavljuju Opće dobro i Pravedna stvar koji kićenim govorom hvale sretan kraj borbe za španjolsku baštinu. Na kraju Ljubav i Strah zajedničkim snagama podižu piramidu s latinskim kronogramom u heksametru koji daje 1705. godinu. Vanino 210 Nad narodom svojim vladaj u miru, nad neprijateljem u ratu. et gentI paCe et beLLIs doMInaberIs hostI Fest, II. 109 Vanino 1987
Caroli III obtenta de hostibus ad Barcinonem victoria celebrata Pobjeda Karla III. kod Barcelone 1705 Europa vladari Sveto Rimsko Carstvo Karlo III. Španjolska Sveto Rimsko Carstvo Povijesna alegorija Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Povodom njegove pobjede u Barceloni Karlu III. čestitaju Besjedništvo i Povijest, Glazba i Poezija. Vanino 211 Caroli III obtenta de hostibus ad Barcinonem victoria celebrata. Ob hanc Eloquentia et Historia, Musica et Poesis Carolo gratulantur. Fest II, 109-110 Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
Convocatae ad generalem conventum omnes Europae nationes, in quo actum de calamitatibus huius saeculi et earum causa Svi europski narodi, sabrani na općem kongresu, vijećaju o nevoljama stoljeća i o njihovom uzroku 1705 Povijesna alegorija Europa Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
Laudes Xaverii ob servatum civitatem ab incendiariis navibus Gallicis, quae illi fuerant infestae Pohvale Ksaveru što je očuvao grad od požarnih lađa francuskih, koje su mu zaprijetile propašću 1705 Hrvatska Francuska opsada Rijeke 1702. Sveci Sveti Franjo Ksaverski Hrvatska Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Od sadržaja je poznat samo zadnji prizor kad Genij Rijeke pruža srce s latinskim kronogramom „sveti Ksaver, apostol Istoka, osobiti zaštitnik Rijeke“ Vanino napominje da je vjerojatno neko slovo ispalo, budući da kronogram daje 1492. godinu koja se ne može povezati ni s Rijekom ni s Franjom Ksaverskim. Vanino 210 SanCtVs XaVerIVs, orIentIs apostolVSm speCIaLIs fLVMInIs proteCtor Fest II. 108, n 1 Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
Funus serenissimi Josephi Lotharingiae ducis celebratum 1706 Josephus Lotharingiae dux Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Fest 1901 Budiša 1986
Novus Bellerophon Novi Belerofont 1706 Grčka Belerofont Mitološka alegorija Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Posebna mješavina kršćanskih motiva i paganske mitologije povezano s čudotvornim riječkim Raspelom. Neki je čovjek kamenom u ljutnji gađao Raspelo koje je zatim prokrvarilo. Kako je Belerofont ubio Himeru, tako je Isus svojom krvlju svladao grijeh i sotonu. Vanino 212 Novus Musis Flumeninsibus Bellerophon e serto huiatis Crucifixi sanguinem aliquando prodigiose fundentis vulnere profluens Fest II. 109 Fest 1901 Vanino 1987
Virtus de vitiis triumphans Krepost pobjednica nad opačinama 1706 Odgoj, obrazovanje i moral Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
Signa laetitiae edita serenissimo Carolo Tertio Hispaniorum regi Valentiam ingredienti Čestitka Karlu III, prejasnom španjolskom kralju, koji je ušao u Valenciju 1707 Europa vladari Sveto Rimsko Carstvo Karlo III. Španjolska Sveto Rimsko Carstvo Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Predstava povodom završetka rata za španjolsku baštinu. Vanino 211 Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
Beati Aloysii Gonzagae e saeculo fuga Bijeg blaženog Alojzija Gonzage iz svijeta 1707-06-21 Sveci Blaženi Alojzije Gonzaga Blaženi Alojzije Gonzaga Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg i četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
Adolescentia seducta et reducta Mladež zavedena i vraćena 1708 Odgoj, obrazovanje i moral Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci sintakse isusovačke gimnazije u Rijeci Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
Error phantasiae a veritate victus Borba između mašte i istine u kojoj istina pobjeđuje maštine varke 1708 Odgoj, obrazovanje i moral Moralna alegorija Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg razreda isusovačke gimmazije u Rijeci Đaci četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg i četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci U predstavi se bore Mašta i Istina, a na kraju Istina pobjeđuje Maštine varke. Vanino 213 Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
Periculum in mora seu Abulus perdens <corr resp="#NJ">dum</corr> eam neglegit Opasnost odgađanja ili Abul gubi spasenje dok ga zanemaruje 1708 Poduka Odgoj, obrazovanje i moral Kršćanska alegorija s moralnim elementima Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci principisti isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci parvisti isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci principisti i parvisti isusovačke gimnazije u Rijeci Prema Vaninu, ovo je tipični komad moralnog sadržaja Vanino 206 Vanino 1987
Triumphus religionis Slavna pobjeda vjere 1708 Poduka Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci prvog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci prvog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
Annus vetus agonizans Stara godina na umoru 1710 Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci retorike isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino kaže da je prema Historia ovo 'kuriozna drama. Vanino 213 Vanino 1987
Filius parente fortior Sin srčaniji od oca 1710 Odgoj, obrazovanje i moral Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg i četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Mladići ili đaci rada su tema isusovačkih predstava. U ovoj otac i sin trebaju birati između života ili vjere. I dok se otac iznevjerio, sin je položio život za Boga. Vanino 201 Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
M. Attilius Regulus ad Carthaginienses carceres atque ideo ad mortem fortiter subeundam reversus 1710 Rim Marko Atilije Regul Rimsko Carstvo Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Regul je pravi primjer rimskog domoljublja. Vanino 199 Fest 1901 Budiša 1986
Pastor et Justus Pastor et Justus nobiles pueri ultro se tyranno offerentes proque Christi nomine vitam ponentes Pastor i Justo 1710 Sveci Sveti Just Pastor Sveti Just i Pastor Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci prvog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci drugog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci prvog i drugog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
Adoratio magorum Poklon mudraca s istoka 1713 Novi Zavjet Evanđelje Bogojavljenje Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci retorike isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
Fides catholica triumphans Fides Catholica in pusilla etiam aetate de Crudelitate triumphans Pobjeda katoličke vjere Pobjeda katoličke vjere u nejakoj dobi na Okrutnošću 1713 Poduka Kršćanska alegorija Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci drugog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1713-02 Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
Compositae imperium inter ac Galliam pacis applausus Radost poradi mira sklopljenog između carstva i Francuske 1714 Europa Mir s Francuskom 1714. Sveto Rimsko Carstvo Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci sintakse isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci gramatike isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci sintakse i gramatike isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 211 Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
Ignatius in bivio Ignacije na raskršću 1717-07-31 Sveci Sveti Ignacije Sveti Ignacije Svetačka alegorija Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
Fides seu religio catholica, pietas et justitia Vjera ili religija katolička, pravednost i bogoljubnost ovjenčane od Karla VI. trostrukom krunom: ugarskom, austrijskom i napuljskom 1718 Europa vladari Sveto Rimsko Carstvo Karlo VI. Sveto Rimsko Carstvo Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Fides seu Religio Catholica, Pietas et Justitia ab Augustissimo Carolo VI Imperatore triplici diademate Ungarico, Austriaco et Neapolitano coronata LAPA 1718, ARSI - Austr. 175, p. 201 Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
Filialis in patrem impietas muctata seu Merovaeus, Childerici Franciae regis filius jussu parentis ob scelera morte punitus Merovej, sin franačkog kralja Hilderiha, zbog opačina po zapovijedi očevoj kažnjen smrću 1718 Legende Merovej, sin franačkog kralja Hilderika Merovej Sin franačkog kralja Hilderika Hilderik Sveto Rimsko Carstvo Povijesna alegorija Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci prvog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci drugog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci prvog i drugog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Filialis in patrem pietas [valjda: impietas] mulcata seu Merovaeus Childerici Franciae Regis filius jussu parentis ob scelera morte punitus Vanino 208 Vanino 1987
Vir infidelis sanctificatus per mulierem fidelem Muž nevjernik posvećen po ženi vjernici 1719 Poduka Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg i četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Naslov preuzet iz Prve poslanice Pavla Apostola Korinćanima (7, 14). U djelu se govori kako je neka mlada udovica Kamila privela Krstu i mučeništvu muslimanskog vojskovođu Ahmeta Vanino 204-205 Vir infidelis sanctificatus per mulierem fidelem; seu Achmetus Saracenorum Bellidux ad Christiana Sacra, tum ad martyrium a Camila, non pridem vidua nuptiis suis, quas Barbarus excupiebat, adductus. Fest II, 96, n. 2 Vir infidelis sanctificatus per mulierem fidelem seu Achmetus Saracenorum bellidux ad christiana Sacra tum ad martyrium a Camilla non pridem vidua nuptiis suis, quas barbarus excupiebat, adductus. Uz napomenu: historiam ad patriam applicitam pro argumento habuit LAPA 1719, ARSI – Austr. 176, p.137 Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1720 Sveci Sveti Kasijan Sveti Kasijan Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci prvog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci drugog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci dvaju najnižih razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
Pontius Meropius Paulinus Sveti Paulin biskup nolski 1720 Sveci Sveti Paulin Nolski Sveti Paulin Nolski Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg i četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1720 Sveci Sveti Kasijan Sveti Kasijan Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Fest je mislio da je to sv. Kasijan, mučenik i biskup Todija, dok Vanino misli da je riječ o mučeniku iz grada Imole. Vanino 202 Fest 1901 Budiša 1986
TITULUS IGNORATUR 1720 Sveci Sveti Paulin Nolski Sveti Paulin Nolski Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1720 Tatari Legende Kasan Tatarski kralj Zlatna Horda Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Tatarski kralj Kasan imao je ženu Florindu, kršćanku. Kad im se rodilo dijete nakaza, Kasan ih odluči sažgati. Florinda pokrsti dijete koje se premetne u ljepotana, na što se i Kasan pokrsti. Vanino 207 Cassanus Tartarorum Rex ad fidem traductus per prodigium quod accidit filiolo, qui postquam a Florinda matre Sacris undis ablutus fuisset, ex monstro venustissimae formae infans evasit, se sic et matrem ipsam a flammis eximens LAPA 1720, ARSI – Austr. 177, p. 99 Vanino 1987
Virtus de vitiis triumphans Krepost pobjednica nad opačinama 1720-07-31 Odgoj, obrazovanje i moral Poduka Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg i četvrtog razreda isusovačke gimmazije u Rijeci Vanino 1987
Liberalitas victima avaritiae in Carolo Dano Flandriae comite Darežljivost žrtva škrtosti u Karlu Danu, grofu Flandrije 1721 Belgija vladari Karlo Danski (Karlo Dobri), grof Flandrije Grof Flandrije Flandrija Povijesna alegorija Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg i četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Tematika iz belgijske povijesti. Vanino 208 Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1721-06-24 Sveci Sveti Bernardin Sijenski Sveti Bernardin Sijenski Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci prvog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci drugog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci prvog i drugog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Budiša 1986 Vanino 1987
Reinaschus Valsii marchionis Istriae filius immeriti criminis delatus et absolutus Reinaschus Walsse nepravedno okrivljen zbog nekakava zločina i pronađen nevin 1723 Rijeka Rheinaschus Walsee Hrvatska Istra Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci retorike isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci poetike isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci retorike i poetike isusovačke gimnazije u Rijeci Po temi je ovo djelo iz lokalne povijesti jer je Rijeka nekad pripadala istarskim markgrofovima Walsee. Vanino 208 Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1724 Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci svih razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1727 Sveci Sveti Babila Sveti Babila Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci prvog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci drugog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci prvog i drugog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Likovi su Babila, dječaci Urban, Prilidijan i Epolonij te njihova majka Teodula i car Numerijan. Vanino 202 Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
Triumphus fidei in quodam adolescente Japone Pobjeda vjere u nekom japanskom mladiću 1727 kršćani Japan Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg i četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci O sadržaju se ne zna ništa osim da predstava govori o kršćanskoj povijesti Japana. Vanino 203 Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
Drama gratulatorium 1731 U čast biskupu Ivanu Antunu pl. Benzoniju Ivan Antun pl. Benzoni Biskup biskup Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci retorike isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci poetike isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci retorike i poetike isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
Themistocles patriae fides Temistoklo vjeran domovini 1731 Grčka Temistoklo kod Artakserksa Temistoklo Grčka Perzija Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg i četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1732 Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci retorike isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci poetike isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci retorike i poetike isusovačke gimnazije u Rijeci Predstava je možda bila u čast Antunu Ivanu pl. Benzoniju. Tema: Kad se Benzoni jednom vratio iz kraja u kojem je harala kuga, trebao je provesti 40 dana u karanteni ili lazaretu. Antun Ivan pl. Benzoni Vanino 205 Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1732 Sveci Sveta Genoveva Sveta Genoveva Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci prvog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci drugog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci prvog i drugog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Fest 1901 Šimčik 1935 Batušić 1978a Budiša 1986 Vanino 1987 Ljubić 2004
Sanctius Ignatius de mundo, carne et daemone triumphans Sveti Ignacije, pobjednik svijeta, tijela i sotone 1732-07-31 Sveci Sveti Ignacije Sveti Ignacije Dvorište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Tema: kako je Ignacije odlučio krenuti Božjim putem Vanino 206 Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1734 Poljski nasljedni rat 1733-1735. lojalnost dinastiji Poljska Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
David in regem unctus David pomazan za kralja 1735 Stari Zavjet Prva knjiga o Kraljevima David pomazan za kralja David Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci prvoškolci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
Hero Christianus Japo Japanac kršćanski junak Isusovci 1735 Japan Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Ne zna se ništa pobliže o djelu. Vanino 203 Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
Aloysius de mundo et patria victor 1735 Sveci Sveti Alojzije Gonzaga Sveti Alojzije Gonzaga Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Flumine: Aloysius de mundo et patria victor Fancev 216 Fest 1901 Budiša 1986 Fancev 1937
TITULUS IGNORATUR 1736 Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 207 Fest 1901 Vanino 1987
Toxilus servus Philargiri avari senis Toksil, sluga škrtoga starca <sic>Filargiva</sic> <corr resp="#NJ">Filargira</corr> 1736 Rim Plaut Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci prvog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Toxilus servus Philarchiri stillo Plautino Fancev 216 Magister infimae et elementaris classis Toxilum servum Philargiri avari senis Plautino stylo in scenam induxit, quae actio propter elegantiam puerorum in dicendo plausum ab omnibus specatoribus et laudem tulit. LAPA 1736, ARSI – Austr. 193, f. 85 v Fest 1901 Budiša 1986 Fancev 1937
Sanctus Aloysius victor de mundo et patre Sveti Alojzije je pobijedio svijet i oca 1736-06-21 Sveci Sveti Alojzije Gonzaga Sveti Alojzije Gonzaga Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg i četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 205 Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1739 Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci svih razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
Kimura e fuga ad fidem palmamque martyrii revocatus Kimura s bijega natrag pozvan vjeri kršćanskoj i palmi mučeništva 1740 Sveci Blaženi Leonard Kimura Blaženi Sebastijan Kimura Blaženi Leonard ili Sebastijan Kimura Japan Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
Vitus et Modestus martyres Sveti Vid i Modest mučenici 1740 Sveci Sveti Vid Modest Sveti Vid i Modest Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1741 Kina Mučenici Povijest kršćanstva Kina Melhior Kina Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1741 Sveci Sveti Sebastijan Sveti Sebastijan Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
Sesostris Ramses II. 1743 Egipat vladari Ramses II. Egipat Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 197 Vanino 1987
Valentinianus imperator 1743 Zapadno rimsko carstvo vladari Valentinijan Rimsko Carstvo Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 197 Vanino 1987
Crispus Krisp 1744 Istočno Rimsko Carstvo Flavije Julije Krisp Rimsko Carstvo Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci principisti isusovačke gimnazije u Rijeci Tema obrađuje tragičnu sudbinu prvorođenog sina Konstantina I. Vanino 197 Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1744 Perzija vladari Darije Perzija Pozornica u dvorištu isusovačkog samostana u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Ne zna se koji od tri istoimena kralja. Vanino 200 Vanino 1987
Regnerus et Tordolus patrio Sueciae throno restituti Švedski kraljevići Regner i Torold vraćeni na očinsko prijestolje 1744 Švedska Legende Regner Torold Švedska Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci sintakse isusovačke gimnazije u Rijeci o. Petar Petrold Profesor moralne teologije Redatelj Vanino 1987
Juvenis Virginis Sanctissimae ope a praesenti exitio vindicatus 1746 Pobožnosti Djevica Marija Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci sintakse isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
Manasses solio redditus Manaše 1746 Stari Zavjet Druga knjiga Ljetopisa Manaše Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1746 Sveci Sveti Juraj Sveti Juraj Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci prvog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1746 Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci retorike isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
Sanctus Stanislaus de genere vitae deliberans Sv. Stanislav Kostka razmišlja koji bi životni stalež izabrao 1747 Sveci Sveti Stanislav Kostka Sveti Stanislav Kostka Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci sintakse isusovačke gimnazije u Rijeci Mladi svetac razmišlja koji bi stalež izabrao. Vanino 205 Vanino 1987
Ucondonus magnus Ukondono veliki 1747 Japan kršćani Just Ukondono Japan Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci drugog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Poznat je samo naslov ovog djela, no Ukundono je poznata ličnost kršćanske povijesti Japana. Zajedno s drugim kršćanima, Ukondono je 1614. prognan iz Japana pod carem Daifuzamom. Ukondono je preminuo u izgnanstvu u Manili, pokopan uz najveće počasti. Vanino 204 Vanino 1987
Agapitus 1749 Agapit Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci drugog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Sadržaj nepoznat. Vanino 213 Vanino 1987
Sanctus Chlodoaldus Sveti Klodoald 1749 Franačka vladari Sveti Klodoald Sveci Sveti Klodoald Sveto Rimsko Carstvo Sveti Klodoald Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci sintakse isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci gramatike isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci sintakse i gramatike isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
Augustinus 1750 Augustin Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Ne zna se je li riječ o sv. Augustinu, biskupu iz Hipona. Vanino 205 Vanino 1987
Levildus 1750 Levild Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci prvog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Samo naslov. Vanino 213 Vanino 1987
Lucius Aelius Sejanus 1752 Rim Lucije Elije Sejan Rimsko Carstvo Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Tragedija mračnog sadržaja. Vanino 200 Vanino 1987
Rhetorica praesente illustrissimo commercii praeside surgentis emporii spes celebravit Lijepe nade u procvat riječkog tržišta koje je u usponu 1752 Suvremena povijest Rijeka nade u procvat riječkog tržišta Hrvatska Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci retorike isusovačke gimnazije u Rijeci Rhetorica praesente illustrissimo commercii praeside surgentis emporii spes celebravit LAPA 1752, ARSI – Austr. 209 f. 31r.) Vanino 212 Vanino 1987
Salse a mathaeis derisus Elisaeus Elizej 1752 Stari Zavjet Prva i druga knjiga o Kraljevima Elizej Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci prvoškolci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 195 LAPA 1752, ARSI - Austr. 209 f, 31r Vanino 1987
Sanctus Chlodoaldus Sveti Klodoald 1753 Sveci Sveti Klodoald Sveti Klodoald Sveto Rimsko Carstvo Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci drugog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
Cleanthus 1754 Kleant Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg i četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Samo naslov. Vanino 213 Vanino 1987
Deos a coelo evocavit qui Josephum Austriae archiducem optimis praeceptionibus imbuerunt Bogovi daju pouke za život nadvojvodi Josipu, tada dječaku od 13 godina, budućem caru samodršcu 1754 Europa vladari Josip, austrijski nadvojvoda Austrija Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci različitih razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Mijo Valinčić Ravnatelj Redatelj Sub anni finem Pater Praefectus florem scholarum delegit et deos et coelo evocavit, qui Josephum Austriae archiducem optimis praeceptionibus imbuerunt. Typis data victorum nomina finita comoedia inter auditorem nobilem distributa sunt. LAPA 1754, ARSI –Austr. 209, f.31r Vanino 212 Vanino 1987
Nisus Delius 1754 Nisus Delius Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci prvog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Samo naslov. Vanino 213 Vanino 1987
Hyacinthus 1755 Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg i četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Samo naslov. Vanino 213 Vanino 1987
Filii in parentem impietas vindicata Sina je stigla kazna zbog pakosti prema ocu 1756 Odgoj, obrazovanje i moral Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci prvog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci drugog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci prvog i drugog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
Eurillus 1757-06 Odanost vjeri Euril Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci srednjeg gramatičkog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Tema je iz povijesti kršćanskih Homerita [Himjar] u južnoj Arabiji za vladavine cara Justina I, kad su Židovi već preuzeli vlast: Kralj Dunaan (Dhu Nuwas), židovski konvertit, počeo je 522. okrutne progone kršćana; na prijevaru 523. osvaja kršćansku enklavu, grad Nagran [Najran] gdje ubija velik broj kršćana. Među njima su i sv. Areta i 340 drugova te jedan petogodišnjak koji se sam bacio u vatru u kojoj je gorjela njegova majka. U ovoj je drami to dječak Euril, majka je Fortalba. Vanino 202 C. Baroni, Annales ecclesiastici, t. VII, Venetiis, 1739, col. 102-103 Contributti per la storia della pubblica istruzione in Fiume, P. II, Programma del Regio Ungherese ginnasio superiore dello stato in Fiume, XXXI/1900-1901, Fiume 1901, 97-98 Fest 112-113 Fest 1901 Budiša 1986 Vanino 1987
Invicta constantia Machabaeorum matrix Neslomiva postojanost majke Makabejaca 1758 Stari Zavjet Druga knjiga o Makabejcima Mučeništvo sedmorice braće Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg i četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
Eustachius Eustahije 1759 Sveci Sveti Eustahije Placid Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Priča o sv. Eustahiju i njegovoj ženi Teopisti ušla je u srednjovjekovne priče i romane. Vanino 203 Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1759 Grčka Orest Pilad Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci prvog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci drugog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci prvog i drugog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
Mauritius a Phoca vita deturbatus Kako je skorojević Foka lišio cara Mauricija života 1760 Bizant vladari Mauricije Foka Bizant Grčka Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Profesor retorike Redatelj Rhetoricae professor Mauritium a Phoca vita deturbatum lusit: nescias an plus lachrymarum an plausus datum LAPA 1760, NBW – Cod 12207 Vanino 200 Vanino 1987
Renaldi et Birindi fratrum dissidia non nisi mutua caede exstincta Braća Renaldo i Birindo silno se zamrzila te napokon u krvavu sukobu obojica zaglaviše 1760 Odgoj, obrazovanje i moral opasnosti svađe Renaldo Birindo Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci prvog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci drugog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci dvaju najnižih razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
Titus Manlius Torquatus 1760 Rim otac Tit Manlije Torkvat Rimsko Carstvo Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci trećeg i četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci Manlius Torquatus animadvertens in Titum filium, legis datae transgressorem LAPA 1760, NBW – Cod 12207 Vanino 1987
Bajazethes Bajazet 1761 Turska vladari Bajazit Turska Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Bajazethes...summam a deductione, affectuum varietate, actorum naturam experimentium vivacitate commendationem emeruit LAPA 1761, NBW - Cod. 12208.) Vanino 1987
Hanibal Prusiae perfidia proditus Hanibal izdan od nevjernog Prusije 1762 Vladari i dužnosnici HanibalKartaški vojskovođa Prusija I.Kralj Bitinije Mala Azija Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Actio generalis je nešto poput završne predstave u kojoj sudjeluju svi polaznici škole. Vanino 198 Vanino 1987
Cyrus <supplied resp="#NJ">in</supplied> Babilone Ciro in Babilonia Kir u Babiloniji 1763 D'Aragon, Sanseverino Perzija vladari Kir Mlađi Perzija Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Cyrus Babilone acta a rhetoribus magnam commendationem actoribus, praecipuam vero Sanseverino auctori peperit Vanino 198 LAPA 1763, ARSI – Austr. 218, f. 61 r.) Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1765 Perzija vladari Kir Perzija Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1767-09 Stari Zavjet Suci Jiftah Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
Sedecias Sedecija 1768 Stari Zavjet Jeremija Sidkija Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987
Numitor 1769 Rim Alba Longa Legende Numitor Rimsko Carstvo Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Annuae: LAPA 1769, NBW – Cod. 12216 Vanino 199 Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1770 Stari Zavjet Prva knjiga o Samuelu Jonatan Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Jonathas populi precibus periculo exemptus autumni ferias indixit. LAPA 1770-NBW 12217 Vanino 197 Vanino 1987
TITULUS IGNORATUR 1771 Sveci Sveti Vitalis Agrikola Sveti Vitalis Agrikola Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci Vanino 1987