CroALa dramata: per saeculum

CroALa, 2021-10-28+02:00.

Functionis indiculus: /dramachrono/15.

Notarum de dramatibus 687.

nomen croaladrama_db
documenta 1
de dato 2018-07-29T12:25:10.000Z

Dramata in saeculo 16

Plaut Komedije vjerojatno izvedene 27. siječnja 1525. Vjerojatno izvedene 27.01.1525. Dubrovnik
Kuća pokojnog Dživa Andrije Martinova Volčića
Oko 60 glumaca i/ili gledatelja Predstavu je na latinskom jeziku igralo oko 60 glumaca i/ili gledatelja. Kolendić 1951 Kolendić 1964b Foretić 1967 Švelec 1968 Foretić 1969 Ratković 1969 Švelec 1969 Pantić 1971c Novak 1977b Batušić 1978a Batušić 1991 Petranović 2004 Senker 2009 RHK 4