CroALa dramata: per saeculum

CroALa, 2021-10-28+02:00.

Functionis indiculus: /dramachrono/11.

Notarum de dramatibus 687.

nomen croaladrama_db
documenta 1
de dato 2018-07-29T12:25:10.000Z

Dramata in saeculo 12

Anonimno Tractus stellae Trokraljevska igra Bogojavljenska igra Povlačenje zvijezde Liturgija; Bogojavljenje Kraj 11. stoljeća Zagreb
Katedrala u Zagrebu
Predstava je izvođena na latinskom jeziku. Prema predstava se u zagrebačkoj katedrali izvodila do 1300. ili čak 1320. godine. Šenoa 1876 Fancev 1925a Cindrić1969 Batušić 1975 Batušić 1978a Novak - Lisac 1984 Kolumbić 1985 Batušić 1991 Mihanović Salopek 1997 Batušić 1998 Car Mihec 2003 Ljubić 2004 RHK 1